هاوین همدل – کمک اجاره

هاوین همدل – کمک اجاره

هاوین همدل - کمک اجاره کسب و کارهای مجازی

اطلاعیه مدرسه هاوین: اعتماد به شما اقتضای این رو داره که با رعایت انصاف فقط در صورتی که نیازمند واقعی باشید ثبت نام کنید. نیازمند واقعی از نظر ما صاحبان کسب و کارهایی هستند که اولا برای کسب و کارشون ملک اجاره ای دارند و دوما تمام درآمدشون از طریق شبکه‌های اجتماعی حاصل میشده اما به دلیل اختلالات اینترنت نتونستند درآمدی کسب کنند
مشخصات مدیر کسب و کار(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
آیا نیازمند واقعی هستید؟(ضروری)
اعتماد ما به شما اقتضای این رو داره که با رعایت انصاف فقط در صورتی که نیازمند واقعی باشید ثبت نام کنید. نیازمند واقعی از نظر ما صاحبان کسب و کارهایی هستند که اولا برای کسب و کارشون ملک اجاره ای دارند و دوما تمام درآمدشون از طریق شبکه‌های اجتماعی حاصل میشده اما به دلیل اختلالات اینترنت نتونستند درآمدی کسب کنند