سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول ورکشاپ عزت نفس و سلامت روان
ثبت نام اقساطی
قسط اول ورکشاپ عزت نفس و سلامت روان
قیمت دوره:
۴۷۰۰۰۰تومان
۵%۴۹۶۰۰۰
قسط اول ورکشاپ عزت نفس و سلامت روان
توضیحات: با پرداخت قسط اول به مبلغ ۴۷۰ هزار تومان یک سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به مبلغ ۴۷۰ هزار تومان دو سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۴۷۰ هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه.
راه های ارتباطی
راه های ارتباطی
تماس بگیریم؟